THỜI GIAN LƯU TRỮ

Để minh bạch và tiện ích trong việc quản lý thông tin đơn hàng hoặc thông tin tài khoản của Quý khách, Tấn Phát xin lưu ý thời gian và chính sách lưu trữ dữ liệu trên website của chúng tôi như sau:

1. Thông tin Tài khoản – đơn hàng:

Tài khoản: Là tên đăng nhập dùng để đăng nhập vào website của chúng tôi mà Quý khách đã đăng ký với chúng tôi để được cấp quyền sử dụng những tiện ích/ hoặc ưu đãi (nếu có) cho việc mua hàng, đặt hàng hoặc góp ý với chúng tôi.

Đơn hàng: Bao gồm hàng hóa và tài liệu nói chung được cập nhật trên website của chúng tôi dùng để phục vụ cho khách hàng quản lý, trao đổi, đối chiếu với sản phẩm khi nhận.

2. Thời gian lưu thông tin

● Thời gian lưu trữ thông tin Tài khoản: Căn cứ vào đơn hàng, chúng tôi sẽ hủy/ hoặc tạm ngưng quyền đăng nhập mà không phải thông báo trước đối với Tài khoản của khách hàng không giao dịch hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong hơn 90 (chín mươi) ngày. 

● Thời gian lưu trữ Đơn hàng: Đơn hàng có thể được lưu trữ đến 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Đơn hàng có xác định Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ từ hệ thống dữ liệu website của chúng tôi. Hoặc những Đơn hàng sẽ được hủy ngay khỏi hệ thống website của chúng tôi trong những trường hợp chúng tôi xác định Đơn hàng không hợp lệ hoặc khách hàng yêu cầu hủy. Tuy nhiên đối với những Đơn hàng có khiếu nại, khiếu kiện chưa được thống nhất/ hoặc những đơn hàng chưa hoàn thành dịch vụ thì được lưu trữ cho đến khi Đơn hàng đã hoàn thành/ kết thúc thời hạn giao dịch.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CẬP NHẬT CHÚNG TÔI TẠI:

Vimeo Feed